Rettelser til bogen

Eventuelle rettelser / trykfejl og andet so0m ændrer sig fra den ene udgave til den anden er angivet herunder.

Aktuelt

2. udgave

Trykt bog ISBN: 9788771705218
eBog ISBN: 9788771709506

Ingen rettelser pt.

 


 

Historisk

1. udgave (begrænset oplag)

Trykt bog ISBN: 9788771703856
eBog ISBN: 9788771708431

 • Side 9: Bogstavet “s” i sætningen med “…Wistofts fabrikkerne” skal væk.
 • Side 12: “Brevpost” skal ændres til “postkort”
 • Side 14: Abonnementsmærker er 1 ord og skal ikke skrives med stort.
 • Side 16: Det er nok mere korrekt at sige tobakshandler Richard Fabers (? måske navnet) butik, end udenfor A.M.Hirschsprung & Sønner selvom Faber tydeligvis handler med Hirschsprungs produkter.
 • Side 18: Automat med 9 rum, skulle være automat med 6 rum.
 • Side 19: Nederste automater. Der mangler et punktum i linje 2 efter “Individuelle”. Ordet “individuelle” erstattes i øvrigt med “enkelte”.
 • Side 22: “Sælge videresælge”.
 • Side 22: Anden paragraf, sidste sætning. Ordet: “og” erstattes med “enkelte steder”.
 • Side 23: Midt i teksten for neden: sætningen som starter med “Den her…” omskrives som følger: “Den på billedet viste automat, fremstår med en bule i toppen – Toppen var normalt var helt fin rund.”.
 • Side 25: Ordene: “befandt sig” mangler i tredje sidste linje imellem ordene : “lågerne særskilte“.
 • Side 27: Ordet: “sælges” ændres til “solgte” (datid).
 • Side 28: Ved model 4 skal ordet “muligvis” erstattes med “mulighed”.
 • Side 28: Ved model 6 skal der stå “tilkøbes til“.
 • Side 28: Ved Model 6 skal “, blot større” fjernes.
 • Side 29: Sidste sætning “Fabrikken eksisterede kun i en kortere årrække”.
 • Side 30: Ordet “see” skal erstattes med “saa”.
 • Side 30: I samme citat som ovenfor, har der sneget sig et “t” ind i enden af ordet “hvilket” (det skal selvfølgelig væk).
 • Side 31: “3 er bunden” erstattes med “3 i bunden”.
 • Side 33: “end de fleste” erstattes med “end at de fleste”.
 • Side 33: I anden sætning ændres ordet “laves” til “opsættes”.
 • Side 34: 12 rums automat, 4 sætning. Sætningen omkring ordet “indeholde” ændres til “formidle hvilket som helst budskab”.
 • Side 37: Overskriften “12 skuffe automat”, skulle naturligvis være en 3 skuffe automat.
 • Side 38: “et af de største…” erstattes med “en af de største”.
 • Side 38: “…og flere produktionen…” erstattes med “og flere i produktionen…”.
 • Side 39: Nederste automat. Ordet “karameller” skal være med lille “k”.
 • Side 39+41. Her stå overskriften “Horsens automatfabrik”. Denne skulle være “Funck Jensens automatfabrik”, hvilket jo er afsnittet titel.
 • Side 40: Enkelt kolonne. Ordet “findes” erstates af “fandtes”.
 • Side 41: Banan-automat. “fra fabrikkens side…”.
 • Side 43: 3. linje, 2. afsnit. “Automatfabrikker” ikke “automatfabrikkerne“.
 • Side 43: “Gamle ældre automater” dobbeltkonfekt.
 • Side 43: Afsnit 3. Sidste sætning. “lukkes ned” erstattes med “udfaset”.
 • Side 44: “Adskillige” erstattes med “Adskille”.
 • Side 44: Sidste sætning. “som ses herunder” fjernes.
 • Side 45: Linje 2. “…med bål…” erstattes med “…med enten blå…”. Enten fra linje 1 fjernes.
 • Side 45: Nederste linje “fremgår” i stedet for “optræder” (ikke som sådan en fejl).
 • Side 46: Anden sætning i den nederste sektion omskrives til: “Et ovalt i toppen og et firkantet lidt længere nede. På skiltet i toppen fremgik prisen. Automatskiltet viste produktet. På et lille skilt, centreret på automaten, stod producentens navn: Horsens Automatfabrik.”.
 • Side 46: “Afbilledet” erstattes med “afbildet”.
 • Side 47: Afsnit 3. “Fra 5 skuffer og op begyndte var lågen på fronten opdelt” erstattes med “Fra 5 skuffer og op, var lågen på fronten to-delt“.
 • Side 49: linje 1. “eller” erstattes med “og”.
 • Side 52: “telefoner af forskellige art” erstattes med “telefoner af forskellig art”.
 • Side 52: “Der kan derfor” erstattes med “Det kan derfor”.
 • Side 52: 3. Nederste linje “i bogen” fjernes (ikke en reel fejl).
 • Side 53: Mangler mellemrum mellem “10” og “øre“.
 • Side 54: Andet afsnit, linje 2. Mangler “r” til sidst i “interesser“.
 • Side 55: “På billeder herunder” erstattes med “På billedet herunder”.
 • Side 55: Ordet “butik” mangler efter “S.A.Spliids”.
 • Side 56: “Sidstnævnte” mangler et “er” efter.
 • Side 57: 3. nederste linje: “så kunne fungerer” erstattes med “der kunne fungere”.
 • Side 59: “copact” erstattes med “compact”.
 • Side 59: Allersidste linje står ordet: aktivt (der skal stå: aktiv) uden “t”.
 • Side 61: Mangler et mellemrum imellem 25 og øre.
 • Side 63: “Afbilledet” erstattes med “afbildet”.
 • Side 64: “Automatfabrik” erstattes med “Automatfabrikken“.
 • Side 65: Glemt “d” i “Svendborg“.
 • Side 70: Sætningen med: “på bagsiden for præsentere varen flot” omskrives til: “Alle rum i automaten var beklædt med spejle i bunden og bagerst, for præsentere varen flot”.
 • Side 72: Fra første sætning omskrives teksten til “Automaten blev lavet 8 varianter. 3 med smalle skuffer og 4 med brede skuffer. En enkelt variant blev lavet med begge skuffetyper (4 + 3). “.
 • Side 72: Andet afsnit. “Størrelsen” ændres til “Modellen”.
 • Side 72: Sidste afsnit. “Møntindkastet” ændres til “Møntindkast”.
 • Side 72: Sidste afsnit; “er” ændres til “var” (datid).
 • Side 72: Sidste afsnit. “Automaterne” ændres til “Automaten”.
 • Side 73: Andet afsnit. “Automaterne blev primært…“.
 • Side 73: Den nederste automat, tekstlinje 2. Omskrives således: “Den afbildede, som er en 23 skuffe version, havde ur og elektrisk lys i topsektionen”.
 • Side 73: Ordet “gjort” erstattes med “gjorde”.
 • Side 74: “Stor kolonialautomater” er faktisk en “stor tobaksautomat”.
 • Side 75: Første automat næstnederste linje: “vare” erstattes med “varer”.
 • Side 75: Mangefylder 3. “Det var derfor ofte” erstattes med “Det var derfor et krav”.
 • Side 76: Ord: “fast” og det efterfølgende “med” fjernes.
 • Side 76: Sætningen med det sidste “i” erstattes med “som den viste automat”.
 • Side 78: “Mønten en falden” erstattes med “Mønten er falden”.
 • Side 78: “Den relativt” erstattes med “Den er relativt”.
 • Side 79: “Mærkegrøn” erstattes med “mørkegrøn”.
 • Side 81: Sidste sætning i første afsnit omskrives til: “Endvidere besluttede jeg mig også for at udelade frimærkeautomater, da dette er et område for sig, som andre allerede har berørt. “.
 • Side 81: Sidste linje i afsnittet Overvejelser mangler der et “t” i ordet “visuelt“.
 • Side 81: 3 nederste linje. Ordet “kvalificerede” erstattes med “kvalificeret“.
 • Note IX: “inden i” erstattes med “indeni”.
 • Note XI: “Afbilledet” erstattes med “afbildet”.
 • Note XXV: “eftersigende” erstattes med “efter sigende”.
 • Note XXVII: “til denne” erstattes med “fra denne”.
 • Note XXVIII: Linje 1. “automater” erstattes med “automat”.
 • Note XXVIII: Linje 2. Sætning har flere fejl. Omskrives til “Jeg har nærstuderet fotoet og er nået frem til, at det må være en Victoria automat.”
 • Note XXIX: “hvilket jeg næsten” erstattes med “hvilket næsten”.
 • Note XXX: “eftersigende” erstattes med “efter sigende”.
 • Note XXXI: “hvilket“erstattes med “disse”.
 • Note XXXIII: “eftersigende” erstattes med “efter sigende”.

Dertil en mindre række komma- og punktrettelser.